fbpx

Cesta EO do těla

Metody podání éterických olejů

Absorpce pokožkou

Nejčastější aplikace éterických olejů přes pokožku je masáží nebo koupelí  (Tiran).

Pokožka je náš největší orgán, měří zhruba 2 čtvereční metry. Funguje jako ochrana  pro vnitřní orgány a tekutiny před únikem z těla. Můžeme říci, že je voděodolná, ale propouští některé molekuly včetně éterických olejů. Její funkce zahrnuje také termoregulaci, vylučování, přeměnu 7 dehydrocholesterolu za pomoci UV paprsků na vitamín D.

Kudy ÉO snadno prostupují

Absorpce složek ÉO probíhá nejsnáze přes vlasové folikuly a odtamtud do kapilár a do krevního oběhu. Další transport probíhá také skrz a mezi buňkami v pokožce.

Nejvíce propustná místa pro ÉO jsou podle Tiran chodidla, dlaně, čelo, vlasová pokožka a a podpažní uzliny. Ochlupené části těla jako nohy, břicho a trup jsou méně propustné, ale pořád propustné jsou . Tisserand a Ratajc naproti tomu uvádějí, že chodidla a dlaně tolik propustné pro ÉO nejsou. Tloušťka kůže je na různých místech těla rozdílná. Na chodidle může být až 5 mm silná, oproti tzv. tepenným bodům na zápěstí, kde je kůže tenká (0,5 mm).

Průnik ÉO do pokožky závisí také na nosném (rostlinném oleji), který zvolíme pro aplikaci ÉO a teplotě (jednak oleje - teplejší se lépe vstřebávají a okolní teplotě např. zahřátí dekou). Viskózní oleje jako například avokádový, zhoršují transport ÉO do pokožky.

Vstřebávání ÉO do pokožky je také závislé na těkavosti éterických olejů. Více těkavé oleje budou pokožkou procházet snadněji než méně těkavé EO s vyšší molekulární hmotností. To znamená, že pokud budete chtít zrychlit přenos éo do organismu, můžete například využít sílu  citrusů,  které jsou těkavé a pomáhají proniknout složkám ÉO lépe do pokožky.

Masáže

Aplikace přes pokožku je vhodná formou masáže – kdy se pokožka rozehřívá, póry se rozšiřují, délka aplikace je dostatečně dlouhá na to, aby složky ÉO mohly doputovat do krevního řečiště.

Koupele

Dalším způsobem jak aplikovat ÉO přes pokožku jsou koupele.

ÉO musí být zředěné do emulgátoru, které smíchají ÉO s vodou. Bez emulgace oleje plavou na hladině a nemůže tak dojít k bezpečné aplikaci přes pokožku. Naopak na pokožku se nalepí ve své neředěné podobě a můžou způsobit podráždění až popálení pokožky.

Vhodnými emulgátory (Kallevig) pro koupele jsou: disperzanty éo (např. solubol), tapiokový škrob, hydrofilní olej, neutrální šampon, kastilské mýdlo, smetana.

Můžete použít i rostlinný olej, který se s vodou nesmísí, ale rozředí bezpečně ÉO, takže nedojde k přímému kontaktu pokožky s neředěným olejem. Případně můžete namíchat sůl s rostlinným olejem, kam jsme nejdříve vmíchali éterické oleje.

Inhalace

Inhalace probíhá u každé aplikace ÉO. Kdokoli je vystaven vůni  ÉO, vdechuje těkavé molekuly  přes nos, odkud přes čichový systém přechází buď do respiračního systému nebo do  mozku nebo na obě místa.

Absorpce do plic

Vůně vnímáme nejprve přes nos. Nos má dvě důležité funkce – zahřívat a filtrovat příchozí vzduch. Je to první  část čichového ústrojí. Z nosu se nese vzduch (resp. vůně) do plic. Plíce mají velký povrch a jsou velmi blízce propojeny s krevním řečištěm přes plicní sklípky. Plicní sklípky jsou schopné dobře transportovat složky ÉO do krevního oběhu.

Absorpce do mozku

 Čich je jedním z našich základních smyslů. Čich je chemická reakce – receptory v mozku reagují na molekuly v éterických olejích.

Když vdechujeme, vonné molekuly se naváží na čichové řasinky a jsou přenášeny do čichových buněk na sliznici. Sliznice posílá axony do čichového nervu a čichových bulbů. Čichové bulby jsou propojeny přímo  s  limbickým systémem. Součástí limbického systému je i amygdala a  hipokampus. Toto jsou nejdůležitější části limbického systému, které jsou spojené s vnímáním vůní.

 U člověka není  čichová oblast příliš vyvinutá, ale díky bohatému napojení právě na limbický systém, má vliv na emoce, motivaci, paměť atd. Různé pachové látky registrované čichem, mají větší či menší vliv na naše emocionální rozpoložení,  paměťové funkce a emoční prožívání. Víme, že vůně můžou ovlivňovat náš mozek, působením na produkci endorfinů a noradrenalinu.

Vnímání vůní je závislé také na naší zkušenosti. Přijetí vůně je subjektivní a je založené na očekávání nebo minulé zkušenosti.Různé vůně mohou často  vyvolávat dlouho zapomenuté vzpomínky díky stimulaci amgydaly a hipokampu.

V jedné studii (Igarashi et al 2014) demonstrovali významné změny v různých ohledech včetně snížení oxyhemoglobinu a zvýšení subjektivních příjemných pocitů a zlepšení nálady. na lidech, kteří inhalovali růžový a pomerančový ÉO.

Další studie (Pour et al 2013) sledovala děti před očekávaným zubařským zákrokem nebo preventivní prohlídkou. Děti inhalovaly pomerančový ÉO. Výsledkem bylo snížení hladiny kortizolu ve slinách  a snížení tepové frekvence před návštěvou s inhalací, oproti situaci, kdy děti ÉO neinhalovaly (každé dítě šlo na prohlídku 2x, jednou s inhalací a jednou bez inhalace). Subjektivně došlo ke snížení úzkosti před vstupem do ordinace.

OREL, Miroslav a Věra FACOVÁ. Člověk, jeho smysly a svět. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2946-6.

MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav OREL. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1521-6.

TIRAN, Denise. Aromatherapy in Midwifery Practice. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2016. ISBN 978 1 84819 288 1.

NOE, Marie. Aromaterapie do kapsy: malá encyklopedie éterických olejů. Praha: One Woman Press, c2014. ISBN 978-80-86356-49-5.

KALLEVIG, Deborah: Bath Safety. Dostupné z: https://tisserandinstitute.org/safety/bath-safety/

IGARASHI, Miho, Harumi IKEI, Chorong SONG a Yoshifumi MIYAZAKI. Effects of olfactory stimulation with rose and orange oil on prefrontal cortex activity. Complementary Therapies in Medicine [online]. 2014, 22(6), 1027-1031 [cit. 2020-02-25]. DOI: 10.1016/j.ctim.2014.09.003. ISSN 09652299. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0965229914001484

BIKMORADI, Ali, Zahra SEIFI, Jalal POOROLAJAL, Malihe ARAGHCHIAN, Reza SAFIARYAN a Khodayar OSHVANDI. Effect of inhalation aromatherapy with lavender essential oil on stress and vital signs in patients undergoing coronary artery bypass surgery: A single-blinded randomized clinical trial. Complementary Therapies in Medicine [online]. 2015, 23(3),
331-338 [cit. 2020-02-25]. DOI: 10.1016/j.ctim.2014.12.001. ISSN
09652299. Dostupné z:
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0965229914001885

POUR, Fatemeh Farahbakhsh, Soroor ARMAN a Mahdi JAAFARZADEH. Effect of aromatherapy with orange essential oil on salivary cortisol and pulse rate in children during dental treatment: A randomized controlled clinical trial. Advanced Biomedical Research [online]. 2013, 2(1) [cit. 2020-02-25]. DOI: 10.4103/2277-9175.107968. ISSN 2277-9175.
Dostupné z: http://www.advbiores.net/text.asp?2013/2/1/10/107968

 

Cesta EO do těla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek